Uživatelská kopie

Vysvětlení pojmu 'uživatelská kopie':

Kopie dokumentu určená pro poskytnutí služby uživatelům. Jako uživatelská kopie může sloužit další exemplář téhož dokumentu nebo dokument vytvořený reformátováním původního dokumentu nebo kopírováním matriční či archivní kopie.