Informace

Tento web vám přináší informace o českých nahrávkách na fonografických válečcích a gramofonových deskách, které vycházely na různých etiketách v průběhu první poloviny 20. století. Zároveň se jedná o platformu, která prezentuje dílčí projekty a aktivity spojené s činností Zvukové laboratoře Národního muzea, a navazuje tak na projekt Nový fonograf. V rámci těchto menších projektů se na tomto webu mohou objevit i záznamy k nahrávkám mladším, z druhé poloviny 20. století až po současnost.

Webová stránka vám tak umožňuje nalézt informace o vybraných oblastech zvukové historie na našem území prostřednictvím diskografických záznamů, které dokumentují rozmanitost hudebních žánrů, interpretů a vydavatelů dané doby. Získáte tak přístup k informacím o historických nahrávkách, včetně podrobností o skladbách, interpretech datumu nahrání a dalších relevantních údajích.

Informace publikované na webu vycházejí z dlouholeté práce sběratelské komunity a jednotlivých osobností, především aktivit Gabriela Gössela, ale i starších badatelů a sběratelů, jako byl například Jindřich Meszner. Tato webová stránka tak vzdává na jedné straně hold všem, kteří se v minulosti zabývali a rozpracovávali témata spojená s českou zvukovou historií, a na straně druhé chce v některých směrech navázat na jejich aktivity.

Připojte se k nám a objevujte fascinující svět českých nahrávek z dávné i nedávné minulosti. Prozkoumejte jejich historii a podívejte se na projekty, které nám pomáhají lépe porozumět a zachovat tuto cennou část našeho mnohdy opomíjeného segmentu kulturního dědictví.