Nakladatelství

Vysvětlení pojmu 'nakladatelství':

Fyzická nebo právnická osoba odpovědná za uvedení publikace (dokumentu) na (knižní) trh. Nakladatel zajišťuje hmotné prostředky k vydávání publikací, pečuje o odbornou a výtvarnou stránku vydávaných publikací, zajišťuje jejich vytištění, někdy též distribuci.