Magnetooptický záznam

Vysvětlení pojmu 'magnetooptický záznam':

Zápis dat vytvářený tak, že laserový paprsek ohřeje lokálně povrch média na určitou teplotu, při níž se látka na povrchu média stává magneticky citlivou. Poté zapisovací zařízení zmagnetizuje ohřátou lokální část média a tím do ní uloží potřebnou informaci. Po ochlazení se médium stává magneticky necitlivým.