Magnetofonový pásek

Vysvětlení pojmu 'magnetofonový pásek':

Magnetický nosič dat ve formě pásku předepsaných rozměrů a vlastností, sloužící pro záznam zvukových signálů a reprodukci zvuku. K přehrávání a poslechu záznamu je zapotřebí odpovídající technické zařízení (magnetofon).