Magnetický záznam

Vysvětlení pojmu 'magnetický záznam':

Zápis signálu - zvuku, případně dat na zmagnetizovanou vrstvu paměťového média (pásky, disku, diskety) ve stopách pomocí změn v intenzitě magnetického pole. Zápis je analogový nebo digitální a provádí se bezkontaktně záznamovou hlavou.