Kompaktní disk

Vysvětlení pojmu 'kompaktní disk':

Standardní optický disk o průměru 12 cm pro záznam digitálních informací založený na principu odrazu laserového paprsku od více či méně odrazivé vrstvy. Jedná se o obecné pojmenování pro celou třídu médií, zahrnující zvukové CD, video CD, photo CD, interaktivní CD a další. V užším pojetí se pod anglickým pojmem compact disc (CD) chápe zvukové CD (nosič digitálního zvukového záznamu). Obvykle má kompaktní disk průměr 11,989 cm (4,72 palce).