Vysvětlení pojmu 'isrc':

Mezinárodní standardní identifikátor pro zvukové záznamy (ISO 3901). Přiděluje se každému záznamu, bez ohledu na obsah nebo nosič, na němž je vydán. ISRC sestává z dvanácti číslic a obsahuje čtyři části: kód země, kód prvního vlastníka, rok a kód záznamu.