Hudební knihovna

Vysvětlení pojmu 'hudební knihovna':

Knihovna nebo specializovaná část knihovny, která uchovává a zpřístupňuje zvukové a multimediální dokumenty.