Fonotéka

Vysvětlení pojmu 'fonotéka':

Sbírka zvukových záznamů shromažďovaná za účelem jejich uchovávání a zpřístupňování uživatelům.