Digitální záznam

Vysvětlení pojmu 'digitální záznam':

Zvukové záznamy snímané elektricky a pro záznam zvuku využívající digitální techniky. Tyto zvukové záznamy jsou obvykle identifikovány výrazem "digitally recorded" nebo jinými podobnými výrazy uvedenými na etiketě nebo obalu. "Digital remaster" nebo "digital mixing" ještě neznamenají původní digitální záznam.