Copyrightová doložka

Vysvětlení pojmu 'copyrightová doložka':

Označení zajišťující ochranu autorských práv k autorskému dílu, uvedené v publikovaných dílech znakem © následovaným jménem autora a rokem prvního vydání dokumentu.