Číslo výrobní matrice

Vysvětlení pojmu 'číslo výrobní matrice':

Unikátní číslo identifikující matrici, ze které byl vylisován zvukový dokument (gramofonová deska). Číslo může být vylisováno přímo na desce nebo vytištěné na etiketě desky. Na jednom nosiči se může nacházet jedno nebo i dvě matriční čísla (pro každou stranu desky jedno) .