Analogový záznam

Vysvětlení pojmu 'analogový záznam':

Zvukové záznamy snímané pomocí elektrických technik se záznamem zvuku v podobě modulací a půlsů na magnetický povrch. Tímto kódem se označuje většina nahrávek pořízených v období mezi koncem 40. a začátkem 80. let 20. století.