Analogový dokument

Vysvětlení pojmu 'analogový dokument':

Dokument obsahující informace ve spojité, nikoliv digitální formě, nelze jej proto duplikovat bez ztráty kvality (např. zvukový záznam na gramofonové desce nebo magnetofonové pásce, filmový záznam, videozáznam systému VHS apod.).