Jsem pouze zpěváček chudý

Kompletnost záznamu:
20
Upravit záznam
Vlastník
Matriční číslo: 2114 Label: Ultraphon Vlastník: Záznam zpracoval Gabriel Gössel

Etikety

Poznámky

zkuš./2111, shell 86?

Další informace

Typ nosiče: standardní gramofonová deska