Smetanovsko-dvořákovská diskografie

Od roku 1920 až po rok současnost

Základní informace

Tato databáze poskytuje přehled o vybraných nahrávkách významných českých skladatelů, Bedřicha Smetany a Antonína Dvořáka. Sběr a zpracování informací o nahrávkách probíhal v souvislosti s vývojem softwarového nástroje, který umožňuje automatizovanou analýzu různých aspektů interpretace hudebního výkonu, a který vznikal v rámci projektu „Paměť zvuku: evoluční principy interpretační tradice české hudby na příkladu děl Antonína Dvořáka a Bedřicha Smetany“ za podpory Technologické agentury ČR.

Číst více

Katalog

Zobrazit záznamů
Zobrazit záznamů