O projektu

Diskografická databáze v.1.0

Obecný popis

 Jedná se o aplikaci pro ukládání, správu a prezentaci specializované databáze s diskografickými záznamy o nahrávkách na historických zvukových nosičích. Pro uživatele přináší informace o českých nahrávkách na fonografických válečcích a gramofonových deskách, které vycházely na různých etiketách a u různých vydavatelů v průběhu první poloviny 20. století. Diskografické záznamy k jednotlivým nahrávkám mají kromě popisných metadat i možnost doplnění o související datové soubory (obrazové přílohy, zvukové stopy ad.). Záznamy jsou zároveň stromově roztříděny do kategorií (Labely) a podkategorií (SubLabely). Webová aplikace je dimenzována pro uložení až 30 000 záznamů a cca 1500 datových souborů s odhadovanou celkovou velikostí 4-5 GB.

Grafická podoba a logo
Front-end aplikace graficky vychází z webu novyfonograf.cz, kdy namísto zlaté barvy byla použita barva RGBA (36,139,58,1). Zároveň bylo vytvořeno graficky podobné logo se stejným fontem a stejnou barvou.

Mobilní verze

Databáze je vytvořena s plnohodnotnou funkcí kompletní responzivní verzí pro mobilní telefony, tablety a PC platforem Windows, iOS i Android.

Jazykové mutace

Vzhledem k technologickému pokroku a možnostem plného využití bezplatné verze služby automatického překladu Translate Google, nebylo přistoupeno k jazykové mutaci.

Funkce vyhledávání

  • Globální – fulltext
  • Pokročilé – dle roku od-do, dle labelu či sublabelu, dle žánru

Drobečková navigace na front-endu
Bude automaticky generovaná dle zařazení v labelu >variantě etikety > detailu nahrávky